Pleseň alebo zrenie - II.časť

01.10.2019

Chémia procesu cigarového zrenia - pokračovanie  z predchádzajúceho článku - Pleseň alebo zrenie I časť.

V predchádzajúcom článku sme osvetlili jednoduchú príčinu vytvorenia minerálneho zrenia v dôsledku vysychania tabaku. Naproti tomu, proces zrenia zapríčinený vysokou relatívnou vlhkosťou je veľmi zložitý. Laboratória zaoberajúce sa výskumom zrenia neboli schopné preukázať v prípade vysokej relatívnej vlhkosti  prítomnosť solí, cukrov alebo škrobov a za príčinu sa pokladá vylučovanie proteínovej zlúčeniny na povrch. Je zaujímavé že vedci nedokázali pozitívne identifikovať proces zodpovedný za jej produkciu, všetky merateľné a pochopiteľné procesy boli vylúčené.

Problémom v analýze bol aj fakt, že toto zrenie je proces značne pomalší ako proces pri vysychaní a teda je pre vedecké skúmanie veľmi časovo náročný a problematický. Čo ale s určitosťou môžeme povedať je, že toto zrenie je jemne horkasté a vôňa, ktorá vznikne po  zapálení cigary v zrení je zvláštna.

Tieto dva druhy cigarových zrení je veľmi ťažko rozlíšiť aj pod mikroskopom lebo sú opticky veľmi podobné. Okrem toho v oboch formách zrenia nachádzame povlak, teda roztrúsené biele bodky vytvárajúce od  kryštálov po biely našuchorený páperový povlak. V niektorých prípadoch môže zrenie na krycom liste pripomínať kvet síry. Každopádne, tieto povlaky by mali byť ľahko odstrániteľné zotrením.

Perfektná pôda na rast plesne

Ak sa vám darí udržiavať správnu a konštantnú vlhkosť, šanca že budete mať problém so zrením alebo plesňou v humidore je nižšia. Najdôležitejšie je vedieť správne rozlíšiť cigarové zrenie a pleseň. To môže byť vcelku komplikované hlavne vďaka veľkému spektru tvarov cigarových zrení. Reálne je pleseň v humidore skôr zriedkavý úkaz. Môže vzniknúť len keď je relatívna vlhkosť držaná na úrovni 80% a viac po niekoľko týždňov. Teplota má len veľmi malý podiel na vzniku tohto problému. Tento fakt odporuje vžitému názoru že teplota okolo 25 až 30 stupňov cez leto uľahčuje a podporuje vznik plesne.

Opak je pravdou, v chladnejšom prostredí rastie pleseň rýchlejšie. Dôkazom je aj rýchly rast plesne na syre v chladničke. Cigary  majú vačšiu šancu chytiť pleseň keď majú na sebe produkty zrenia (soli, dusíkové zlúčeniny a minerály), ktoré sú ideálnou chovnou pôdou pre pleseň. Preto, vždy keď sa zrenie objaví, treba ho zotrieť jemným štetcom a skontrolovaťvlhkosť v humidore.

Ozajstná tabaková pleseň (oespora tabaci) rastie na cigare veľmi tažko a objaví sa len vtedy keď je relatívna vlhkosť veľmi vysoká počas dlhej doby. To sa zvyčajne spája s plesnivo zatuchnutým humidorom.  Pleseň rastie v škvrnitých zhlukoch, ktoré majú jadro a atrium. Tie sú spravidla biele, čierne alebo šedé. Môžu pokrývať úplne celý povrch cigary. Zaužívaná teória hovorí, že pleseň rastie pevne pripevnená na povrchu cigary a ťažko sa odstraňuje. Ako sa však ukazuje, sú prípady, keď sa pleseň dá odstrániť z krycieho listu relatívne ľahko. V týchto prípadoch však po odstránení zanecháva zafarbenie, alebo odoberie farbu listu. Nakoľko zrenie tento jav nespôsobuje, zafarbenie po odstránení predstavuje jeden z možných spôsobov určenia plesnivej cigary. Ak odstránite pleseň z cigary, tá sa skoro vždy a veľmi rýchlo znova objaví, lebo je skoro nemožné odstrániť všetky spóry. Obzvlášť ťažké je odstrániť pleseň z päty cigary, kde sa spóry nachádzajú medzi listami.

Rozlíšiť medzi cigarovým zrením a plesňou voľným okom je naozaj komplikovaná úloha. Väčšinou je zrenie mylne zamenené za pleseň a cigary sú bezdôvodne vyhodené. Jediný naozaj spoľahlivý spôsob rozlíšenia plesne a zrenia je s použitím mikroskopu. Ak je útvar na cigare pod mikroskopom vláknitý, alebo pripomína ostré ihlice (kryštály s ostrými koncami), hovoríme o cigarovom zrení. Ak substancia na cigare pripomína  hlavičky špendlíka ktoré obsahujú spóry, ide určite o pleseň.

Milí priatelia, uvedomujeme si že z týchto odborných a vedeckých informácii vám nie je jasné, čo treba urobiť, aby sa človek uistil že na cigare nemá pleseň. Preto doporučujeme nevytvárať, alebo aspoň minimalizovať podmienky pre vznik plesní. Usmernením by mohli byť predchádzajúce vety.


(Kód: )

Navigácia

Domcigar.sk Akcie Cigary
  • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Cigarky
  • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Hodinky Fajky
  • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Fajkový tabak
  • i Pre prezeranie tejto kategórie musíte byť prihlásený.

Príslušenstvo